Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

ΤΑ ΝΕΑ ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ! ! !


ΟΧΙ στὸ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ" καὶ στὴν ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙ τῶν τροϊκανῶν τοῦ Δ.Ν.Τ. καὶ τῶν συνεργατῶν καὶ ὑπαλλήλων των.
ΟΧΙ στὀ "ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ" τῆς παραχωρήσεως τῆς Εθνικῆς κυριαρχίας
ΟΧΙ στό ΑΠΕΧΘΕΣ, ΕΠΑΧΘΕΣ καὶ ΕΙΔΕΧΘΕΣ χρέος.
ΟΧΙ στὴν παραγραφή ή μὴ διεκδίκησι τῶν πολλαπλῶν Γερμανικῶν ἀποζημιώσεων (α΄ καὶ β΄ παγκ.πολέμου, κατοχικὸ δάνειο, άρπαγή άρχαιολογικῶν θυσαυρῶν, Ἑλληνικὸς χρυσὸς, ξεκλήρισμα 100 περίπου χωριῶν καὶ κωμοπόλεων, ἄλλες ἐκτλέσεις, ....)
ΟΧΙ στὸ "ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ" τὸ οποῖο μᾶς ἐπέβαλαν Ν.Δ. ('76 - ἀπλοποίησις, δηλαδή ἀκρωτηριασμός, τῆς γλῶσσας) καὶ ΠΑΣΟΚ ('82 - μονοτονικό, δηλαδή κατακρεούργησις τῆς γλῶσσας) καὶ σιωπηρῶς (καὶ χαρωπῶς) ἀπεδέχθησαν καὶ.....
ὑποστηρίζουν καὶ τὰ ἄλλα κόμματα!
ΟΧΙ στὸ "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ" τῆς Δραγῶνα, τῆς Ρεπούση, τῶν Τσατσόπουλων, καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ὑπηρετῶν καὶ ὁπαδῶν τῆς παγκοσμιοποιήσεως
ΟΧΙ στὴν κατάργησι τῶν παρελάσεων καὶ τοῦ μεθοδευμένου καὶ καθοδηγουμένου ἀνθελληνισμοῦ
ΟΧΙ στὸ ξεπούλημα τῆς κρατικῆς, δημοσίας περιουσίας
ΟΧΙ στὴν παραχώρησι τῶν ΔΕΚΟ στοὺς ξένους
ΟΧΙ σην παραχώρησι ἤ στὸ ξεπούλημα τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου στοὺς ξένους
ΟΧΙ στὴν μὴ κατοχύρωσι καὶ μὴ καθορισμὸ τῶν Α.Ο.Ζ. μὲ τὰ γειτονικὰ κράτη
ΟΧΙ στὴν ἀσυλία τῶν βολευτῶν
ΟΧΙ στὴν χρηματοδήτησι τῶν κομμάτων
ΟΧΙ στὰ προνόμια τῶν βολευτῶν
ΟΧΙ στὴν διαπλοκὴ καὶ στὴν διαφθορὰ
ΟΧΙ στὸ κάλυψι (κουκούλωμα) τῶν σκανδάλων
ΟΧΙ στὰ "λαμόγια" καὶ στούς "κουμπᾶρους"
ΟΧΙ στὰ παράνομα, αύθαίρετα καὶ ἀντισυνταγματικὰ χαράτσια
ΟΧΙ στὴν παραγραφὴ τῶν αδικημάτων τῶν πολιτικῶν
ΟΧΙ στὴν άθρόα εἰσβολὴ λαθρομεταναστῶν
ΟΧΙ στὴν ἐγκληματικότητα καὶ στὴν βία.
ΟΧΙ στὴν ἀσυδοσία καὶ αὐθαιρεσία ὁμάδων διαδηλωτῶν καὶ ἀστυνομικῶν.
ΟΧΙ στὴν βία στὰ γήπεδα
ΟΧΙ στὴν συνύπαρξι κράτους καὶ "ἐκκλησίας"
ΟΧΙ στὴν μή φορολόγησι τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας
ΟΧΙ στὴν ἐξαθλίωσι τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ
ΟΧΙ στὴν παραχώρησι Ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ στὶς Ἐθνικὲς παραχωρήσεις
ΟΧΙ στὴν παραχώρησι τοῦ ονόματος τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΧΙ στὸ Τουρκικὸ προξενεῖο στὴν ΘΡΑΚΗ
ΟΧΙ στὶς ἀνυπόσταστες άπαιτήσεις τῶν Ἀλβανῶν στὴν ΗΠΕΙΡΟ
ΟΧΙ στὸ ξεκλήρισμα καὶ στὸν άφανισμὸ τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου
ΟΧΙ στὴν καταστροφὴ τῆς παιδείας
ΟΧΙ στὴν εἰσβολὴ καὶ κατοχὴ τοῦ 39% τῆς ΚΥΠΡΟΥ
ΟΧΙ στὴν διχοτόμησι καὶ διάλυσι τῆς ΚΥΠΡΟΥ
ΟΧΙ στὴν ἀγνόησι καὶ παραμέλησι τῶν νησιῶν μας καί ἰδίως τοῦ Καστελορίζου
ΟΧΙ στὴν καταπάτησι τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν ἐναπομεινάντων Ἑλλήνων στὴν Ἴμβρο, στὴν Τένεδο στὴν Κωνσταντινούπολι.
ΟΧΙ στὴν καταπάτησι τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν ἐναπομεινάντων Ἑλλήνων στὰ Σκό(ρ)πια (Βαρντάρσκα)
ΟΧΙ στὴν ἐγκατάλειψι τῆς ὑπαίθρου
ΟΧΙ στὴν ἐξαφάνισι τῆς γεωργίας καὶ τῆς κτηνοτροφίας
ΟΧΙ στὰ παραδικαστικὰ κυκλώματα
ΟΧΙ στὶς αύθαιρεσίες τῶν κρατικῶν λειτουργῶν
ΟΧΙ στὸν ἀφανισμὸ τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων καὶ τῶν ἐπαγγελματιῶν
ΟΧΙ στὸ παραεμπόριο καὶ στὸ λαθρεμπόριο καὶ σέ ὅσους τὸ ὑποστηρίζουν
ΟΧΙ στὶς ἑορτὲς ("πάρτυ") ὑποδοχῆς τῶν πρωτοετῶν φοιτητῶν ("ψάρεμα" ὁπαδῶν, μελῶν) μέσα στὰ πανεπιστήμια (μὲ έξοδα τοπυ Ἑλληνικοῦ λαοῦ)
ΟΧΙ στὶς γραικογλῖτσες (Greeklish)

Ἐμπλουτίστε τὸν άνωτέρω κατάλογο μὲ τὰ ΟΧΙ σας, καὶ προωθήστε το.
Ἄν μὴ τὶ ἄλλο, θὰ τονώση τὸ συναίσθημα τῶν καταπιεσμένων καὶ ὑπὸ διωγμὸν ΕΛΛΗΝΩΝ.


Θὰ βρεθῆ "πολιτικὸς" ("πολιτικοὶ") νὰ τὰ ὑποστηρίξη καὶ νὰ τὰ ἐφαρμόση;;

Συνταχθῆτε στὶς τάξεις τῆς "συσπειρώσεως γιά τήν δημοκρατία", μέ στόχο τὴν συνένωσι, σύμπραξι, συμπόρευσι, συνέργεια ὅλων τῶν πολιτικῶν κινήσεων, ὁμάδων, φορέων, Ἑλλήνων πολιτῶν ἀλλὰ καὶ ἀνεντάχτων Ἑλλήνων, στὴν κοινὴ προσπάθεια γιὰ τὴν ἀποκατάστασι τῆς ἠθικῆς, κοινωνικῆς, πολιτικῆς, οικονομικῆς τάξεως στὴν Ἑλλάδα.

"Γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ρὲ γαμῶτο"!

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδή πιστεύουμε στη δύναμη του διαλόγου, αλλά όχι στην εμπαθή και στείρα αντιπαράθεση, διατηρούμε το δικαίωμά του να μην αναρτούνται σχόλια που είναι υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο, που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των αρθρογράφων ή έχουν σκοπό την διαφήμιση και την προβολή προϊόντων.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε Ελληνικά και όχι greeklish ακόμα κι αν "φοβάστε" για την ορθογραφία σας.