Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠ.ΑΝ.Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες,

Το ΕΠΑΜ στο πλαίσιο της γενικής ανασυγκρότησής του, αφού ολοκλήρωσε την συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Μετώπου (ΕΣΣ, ΠΓ, ΟΓ, ΕΣ) καθώς και άλλων εσωτερικών επιτροπών, προχωρά τώρα στην συγκρότηση επιστημονικών ομάδων εργασίας με την αξιοποίηση του συνόλου των στελεχών του.

Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε η Γραμματεία Επιστημονικής Ανασυγκρότησης του ΕΠΑΜ η οποία θα συντονίσει το έργο της συγγραφής ολοκληρωμένου προγράμματος για όλα τα θέματα μιας Διακυβέρνησης του τόπου που να στηρίζεται σε  συγκεκριμένες πολιτικές που καθορίζονται από τα προτάγματα του ΕΠΑΜ.


Η λογική του όλου εγχειρήματος εδράζεται στην συμμετοχή και δράση μιας κρίσιμης μάζας επιστημόνων του ΕΠΑΜ για την στελέχωση των Τομεακών ΕΠΑΝ, τα οποία θα είναι διεπιστημονικές ομάδες εργασίας που θα αποτυπώσουν το όραμα τους για την επιστημονική ολιστική και ολοκληρωμένη πρόταση για την παραγωγική ανασυγκρότηση καταρχήν του τομέα ευθύνη τους και συνολικά για όλη τη χώρα, η οποία δύναται να είναι και πρόταση του Ε.Πα.Μ. μετά από διαβούλευση και αποδοχή από τα μέλη του. Τα Τομεακά ΕΠΑΝ που καταρχήν επιλέχθηκαν να αναπτυχθούν είναι τα ακόλουθα: ΕΠ.ΑΝ. Τομέα Οικονομίας, ΕΠ.ΑΝ. Τομέα Πρωτογενούς Παραγωγής, ΕΠ.ΑΝ. Τομέα Δευτερογενούς Παραγωγής, ΕΠ.ΑΝ. Τομέα Τριτογενούς Παραγωγής (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός), ΕΠ.ΑΝ. Τομέα Δημόσιας Διοίκησης και Διοικητικής Αποκέντρωσης, ΕΠ.ΑΝ. Τομέα Δικαιοσύνης και Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, ΕΠ.ΑΝ. Τομέα Εξωτερικών – Άμυνας, ΕΠ.ΑΝ. Τομέα Υποδομών και Δικτύων, ΕΠ.ΑΝ. Τομέα Ενεργειακής Πολιτικής και Περιβάλλοντος, ΕΠ.ΑΝ. Τομέα Παιδείας & Πολιτισμού, ΕΠ.ΑΝ. Τομέα Έρευνας & Τεχνολογίας, ΕΠ.ΑΝ. Τομέα Ναυτιλίας, ΕΠ.ΑΝ. Τομέα Υγείας, ΕΠ.ΑΝ. Τομέα Εργασίας.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούνται τα μέλη όλων των πυρήνων σε όλη την Επικράτεια να δηλώσουν την πρόθεσή τους για να συμμετάσχουν στο μεγάλο αυτό εγχείρημα του ΕΠΑΜ, δηλώνοντας ταυτόχρονα το γνωστικό τους πεδίο, την εμπειρία τους και ένα μικρό βιογραφικό και εν τέλει την πρόθεση τους σε ποια ομάδα εργασίας (Τομεακό ΕΠΑΝ) θα μπορούσαν να συμβάλλουν με τις γνώσεις τους.

Παρακαλούμε τους Συντονιστές όπως συζητηθεί το θέμα στις συνελεύσεις των πυρήνων και έπειτα να μας αποστείλουν συγκεντρωτικά την εκδήλωση ενδιαφέροντος των μελών τους για την στελέχωση των Τομεακών ΕΠΑΝ στο παρακάτω email: epamepan@gmail.com .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΜ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Πληροφ.: Γιάννης Φιλλίπου: 6980321507, Γιώργος Χαλιμούρδας: 6977714892 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδή πιστεύουμε στη δύναμη του διαλόγου, αλλά όχι στην εμπαθή και στείρα αντιπαράθεση, διατηρούμε το δικαίωμά του να μην αναρτούνται σχόλια που είναι υβριστικά ή άσχετα με το άρθρο, που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των αρθρογράφων ή έχουν σκοπό την διαφήμιση και την προβολή προϊόντων.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε Ελληνικά και όχι greeklish ακόμα κι αν "φοβάστε" για την ορθογραφία σας.